Překladatelské služby, odpovídající požadavkům norem

Pojem „Norma“ označuje obecně uznávaná pravidla, formulovaná příslušnými orgány na základě zjištěných výsledků vědy, techniky a zkušeností, mimo jiné za účelem zlepšení procesů a služeb resp. stanovení standardu kvality.

Tým Bohemian Dragomans si dal za úkol, nabídnout vám vynikající servis prostřednictvím procesů a způsobů postupů, odpovídajících normám. Zatímco norma DIN EN ISO 9001 poskytuje základ pro náš systém řízení kvality, řídí se naše pracovní postupy striktně normami DIN EN 15038, jakož i do budoucna platnou normou DIN EN ISO 17100 pro překladatelské služby, dle jejíž ustanovení pracujeme již v současné době.

Následně bychom vám chtěli poskytnout stručný přehled o obsahu těchto norem, abyste získali náhled na náš způsob práce:

DIN EN 15038: Tato norma stanoví, že překlad musí vytvářet, kontrolovat a korekturu provádět překladatel, který je rodilým mluvčím (princip 4 očí). Kromě toho jsou kladeny speciální požadavky na kvalitu překladatele za účelem docílení optimálního výsledku překladu.

DIN EN ISO 17100: Tato norma, která vstoupí v platnost v blízké budoucnosti, nabízí inteligentní rozšíření předcházející normy DIN EN 15038. Nevztahuje se pouze na samotný překlad, ale i na celou fázi procesu překladatelské služby. Norma DIN EN 17100 předpokládá navíc k jazykové kvalifikaci také odbornou kompetenci překladatele.

Jako moderní a globální firma samozřejmě jdeme s dobou. Provádíme překladatelské služby v souladu s ISO 9001, DIN EN 15038 a ISO 17100, které doplňujeme ověřeným interním systémem kvality, takže si můžete být vždy jisti, že vám poskytneme vysoce kvalitní servis.