Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje uživateli vysvětlení způsobu, rozsahu a účelu získávání a využívání osobních údajů odpovědným poskytovatelem [Bohemian Dragomans Lts, Martin D. Korsawe, Regensburger Str. 336, 90480 Nürnberg, TEL.:+49 (0) 1805 – 005 294] na této webové stránce (následně “nabídka”).

Právní základ ochrany osobních údajů je dán Spolkovým zákonem o ochraně dat (BDSG) a Telekomunikačním zákonem (TMG).

Přístupové údaje/ logické soubory serveru

Poskytovatel (případně jeho poskytovatel internetu) zaznamenává údaje o každém přístupu k nabídce (takzvané logické soubory serveru). K přístupovým údajům náleží:

Název zobrazené webové stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném zobrazení, typ prohlížeče kromě verze, provozní systém uživatele, Referrer URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Poskytovatel používá data protokolu pouze ke statistickému vyhodnocení pro účely provozovatele, k zajištění bezpečnosti a k optimalizaci nabídky. Poskytovatel si ovšem vyhrazuje právo na dodatečnou kontrolu dat protokolu, pokud na základě konkrétních podkladů existuje oprávněné podezření na protiprávní zneužití.

Manipulace s osobními údaji

Osobní údaje jsou informace, jejichž pomocí lze identifikovat určitou osobu, tedy údaje, prostřednictvím kterých lze určitou osobu vysledovat. K nim náleží jméno, emailová adresa nebo telefonní číslo. K osobním údajům ale také patří informace o zálibách, koníčcích, členstvích nebo to, jaké webové stránky si někdo prohlížel.

Osobní údaje jsou poskytovatelem vyžadovány, využívány a poskytovány třetím osobám pouze tehdy, když je to dovoluje zákon nebo uživatelé poskytnou se získáním údajů souhlas.

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s poskytovatelem (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem) jsou údaje uživatele uloženy do paměti za účelem zpracování poptávky, jakož i pro případ, že vyvstanou následné dotazy.

Zapojení služeb a obsahů třetích osob

Může se stát, že do této online nabídky budou zapojeny obsahy třetích osob, jako například videa z YouTube, obsah map na Google-Maps, RSS kanály nebo grafiky z dalších webových stránek. Zde je vždy předpoklad, že poskytovatelé těchto obsahů (následně označovaný jako „třetí poskytovatel“) vidí IP adresu uživatelů. Protože bez IP adresy byste nemohli odeslat své obsahy do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto potřebná pro zobrazení těchto obsahů. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze k odeslání obsahu. Neovlivníme ovšem to, zda třetí poskytovatel IP adresu ukládá do paměti např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele o tom informujeme.

Google Analytics

Tato nabídka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají do počítače uživatelů a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace, vytvořené pomocí coocie o využívání této webové stránky uživateli, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je ovšem IP adresa uživatelů Google v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server Google v USA a zkrácena tam. Anonymizace IP na této webové stránce je aktivní. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace používá k vyhodnocení užívání webové stránky uživateli, k sestavení reportů o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, spojených s využíváním webové stránky a s využíváním internetu.

IP adresa, zjištěná z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics, nebude sloučena s ostatními údaji Google. Uživatelé mohou ukládání cookie zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; Tato nabídka ovšem uživatele upozorňuje na to, že v tom případě eventuálně nemohou využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Uživatelé kromě toho mohou zabránit záznamu dat na Google, vytvářenému pomocí cookie a vztahujícího se na jejich využívání webové stránky (včet. jejich IP adresy), jakož i na zpracování dat pomocí Google tím, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče, dostupný na následujícím odkazu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativně k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních přístrojů prosím klikněte na tento odkaz za účelem zamezení záznamu pomocí Google Analytics v rámci této webové stránky do budoucna. Přitom bude na vašem přístroji uložen opt-out (vyřazení) cookie. Pokud své soubory cookie smažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Odvolání, změny, oprávnění a aktualizace

Uživatel je oprávněn, na vyžádání bezplatně získat informaci o osobních údajích, které o vás byly uloženy. Navíc má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, blokaci a výmaz svých osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností jejich uchování.

Bohemian Dragomans

BOHEMIAN DRAGOMANS (http://de.wikipedia.org/wiki/Dragoman) není klasická překladatelská agentura, ale mnohem více globální síť, která se skládá z překladatelských agentur a kvalifikovaných překladatelů – rodilých mluvčích, tlumočníků a lektorů.

Jako profesionálové v oblasti jazyků umíme zpracovat zakázky všeho druhu, které zvládáme díky efektivnímu využívání naší sítě spolupracovníků. Naše služby se vyznačují flexibilitou, jakož i všestranností a orientují se vždy na různé projekty a potřeby zákazníka. Překračujeme s vámi hranice jazyků. Pokračování textu Bohemian Dragomans

DIN EN ISO 17100 nahrazuje DIN EN 15038

Aktuálně platná evropská norma DIN EN 15038 bude nahrazena novou mezinárodní normou DIN EN ISO 17100 „Překladatelské služby – požadavky na překladatelské služby“. Se zveřejněním nové normy ovšem již nelze počítat v tomto roce.

Během celého průběhu překladu zajišťuje firma Bohemian Dragomans díky jasně definovaným procesům poskytnutí kvalitních překladatelských služeb. Požadavky na řízení kvality jsou definovány v normě DIN EN 15038, jakož i v normě DIN EN ISO 9001. Překladatelské služby provádíme v souladu s normou DIN EN 15038, proto jsme registrováni u DIN CERTCO (reg. č. 7U234). Kromě toho jsou naše služby kontrolovány našimi interními kontrolními programy, aby splňovaly nejvyšší požadavky na kvalitu.