Ceník

Pamatujte prosím na to, že pro každou zakázku vytváříme individuální cenovou kalkulaci. Tak máte – stejně jako my – vždy přesnou kontrolu nad náklady. Pro vaši orientaci v následující tabulce uvádíme orientační ceny za naše překladatelské služby. Pokud byste si přáli službu nebo individuální servis, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte nás prosím, abychom vám mohli co nejrychleji poskytnout potřebnou informaci.

ONLINE ZASLÁNÍ POPTÁVKY

Naše ceny účtujeme na základě běžných směrnic a standardů, takzvaných normovaných stran (NS) resp. normovaných řádků (NŘ) nebo také na základě počtu slov. Alternativně pro vás vytvoříme celkovou nabídku. Normovaná strana obsahuje 1800 znaků včet. mezer, což je v přepočtu asi 33 řádků nebo 333 slov. Normovaný řádek obsahuje 55 znaků včetně mezer. Nehledě na několik málo výjimek jsou překlady obecně účtovány podle přeloženého množství textu (= cílový text) podle normovaných řádků.

Jazyky Cena za slovo Cena za NŘ – normovaný řádek Cena za NS – normovanou stranu
Němčina, angličtina, čeština, slovenština, polština, ruština, francouzština, španělština, italština a další od 0,08 EUR od 0,60 EUR od 20 EUR
Další jazyky od 0,09 EUR od 0,90 EUR od 25 EUR
Tlumočení od 60 EUR/hod od 60 EUR/hod od 60 EUR/hod
Expresní příplatek od 30 % od 30 % od 30 %
Korektorát/lektorát/proofreading od 0,03 EUR od 0,30 EUR od 10 EUR
Layout / typografie / DTP / lokalizace / webdesign (za hodinu) od 40 EUR/hod od 40 EUR/hod od 40 EUR/hod

U uvedených cen se jedná o orientační ceny. Pro každou zakázku resp. každou poptávku vám bezplatně vytvoříme cenovou nabídku. Díky tomu vždy máte přesnou kontrolu nad náklady. Uvedené ceny se rozumí výhradně netto. 

Slevy pro: Stálé zákazníky, členy, velké projekty – zakázky od celkového objemu, většího než 10 NS, zvláštní dohody/komplexní nabídky

Příplatky za: Soudně ověřené překlady, vytváření layoutů, zpracování/vytváření HTML, úprava PDF, DTP/grafika/webdesign, tisk, expresní zakázky

Ceny se mohou lišit v závislosti na jazykové kombinaci, objemu, stupni obtížnosti a spěšností vaší zakázky. Na jedné straně je nutné zohlednit příplatky za expresní překlady, soudní ověření, komplexní překladatelské práce nebo zpracování layoutu, na druhé straně ale také slevy pro stálé zákazníky, velké projekty nebo pro členy. Proto vám po doručení vaší poptávky resp. zakázky zdarma vytvoříme cenovou kalkulaci. Díky tomu máte vždy přesnou kontrolu nad náklady. Minimální účtovaná cena činí 8 EUR.

Členské výhody: Neúčtujeme minimální cenu, příplatky za dodržení layoutu nebo expresní zakázky, sleva 10 až 25 % na zakázku v závislosti na objemu

Stálí zákazníci: K našim stálým zákazníkům patří zákazníci od 5. zakázky během jednoho čtvrtletí. Výhoda: žádné expresní příplatky, sleva 5 až 10 % v závislosti na objemu zakázky

Velké projekty: U zakázek zvláště velkého rozsahu vám rádi poskytneme výhodnější komplexní nabídku.