Překonejte s naší pomocí jazykové hranice – pracujte, prezentujte a komunikujte na mezinárodní úrovni.

Bohemian Dragomans

Mluvíme všemi jazyky světa, mluvte s námi. Němčina, angličtina, čeština a ruština patří k našim hlavním jazykům.

Bohemian Dragomans

Bohemian Dragomans je váš kompetentní partner pro všechny otázky, týkající se tématu překladů do a ze všech světových jazyků.

Nepovažujeme se za klasickou překladatelskou agenturu, ale za globální síť kvalifikovaných překladatelů/tlumočníků, rodilých mluvčích a lektorů, kteří nám poskytují své rozsáhlé vědomosti, obsahovou a stylistickou špičkovou kvalitu, jakož i způsob vyjadřování, typický pro příslušnou zemi. Naši spolupracovníci jsou vybíráni tak, aby jejich schopnosti odpovídaly individuálním požadavkům vašeho projektu, takže si můžete být jisti kvalitou a spolehlivostí. Tento náš způsob práce podtrhují flexibilita, zachování mlčenlivosti, přesnost a diskrétnost.

Jako specializovaný poskytovatel překladů vám můžeme nabídnout rozsáhlou paletu služeb za atraktivních podmínek. Naši základní činnost představuje vypracování překladů pro firemní zákazníky, provádíme ovšem překlady i pro soukromé osoby (jako například soudně ověřené překlady dokumentů). Ochotně vám budeme nápomocni i v oblasti stylistického přepracování stávajících písemností nebo sepsání nových textů. Díky dlouholeté spolupráci s dalšími partnery umíme v případě potřeby zorganizovat i úpravy layoutu, tiskárenské služby a fotogalerie, takže můžete profitovat z perfektně vzájemně zkoordinovaného servisu na jednom místě.

Mnoho renomovaných zákazníků se na naše služby spoléhá již několik let. Bohemian Dragomans je kromě toho preferovaným partnerem u 9 z 10 v Evropě a celosvětově největších překladatelských Agentur.

Kdy budeme moci přesvědčit i vás?

KDO JSME

Jako profesionálové v oblasti jazyků umíme zpracovat zakázky všeho druhu, které zvládáme díky efektivnímu využívání naší sítě spolupracovníků. Vaše požadavky mohou být rozmanité a náročné: Bohemian Dragomans nabízí vhodné překladatelské služby i pro vás.

VÍCE NEŽ 5000 PRACOVNÍKŮ
VÍCE NEŽ 140 JAZYKŮ
VÍCE NEŽ 102223007 PŘELOŽENÝCH SLOV

Firma BOHEMIAN DRAGOMANS (https://en.wikipedia.org/wiki/Dragoman) byla založena Martinem Korsawe v roce 2008 a v průběhu své podnikatelské historie se díky našim spolupracujícím partnerům a zákazníkům rozvinula z malé firmy do společnosti, disponující aktuálně 5.000 externími spolupracovníky. Ti všichni účinně podpořili náš pokračující proces učení, který umožnil proměnu z klasické překladatelské agentury na globální síť překladatelských partnerů, kvalifikovaných překladatelů – rodilých mluvčích, tlumočníků a lektorů. Díky dlouholetým praktickým zkušenostem, výměně odborných vědomostí a přísné kontrole kvality, jsme si stanovili cíl, být k dispozici radou našim obchodním partnerům na globálním trhu po celém světě.

Bohemian Dragomans®

Německo:

Bohemian Dragomans GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 336
90480 Nürnberg
Německo

Česká republika:

Bohemian Dragomans s.r.o.
Tunelářů 327
15600 Praha
Česká Republika

Fax:

+49 (0) 1805 – 005 2940

Otevřeno:

24 hodin Nonstop