Impresum

Impressum Německo:

Bohemian Dragomans GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 336
90480 Nuremberg, Germany

Telefon: +49 (0) 911 – 8171584
Fax:         +49 (0) 911 – 8171585

Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27 a Zákona o dani z obratu: DE321883470
Osoba odpovědná za obsah dle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o rozhlasu a televizi: Bohemian Dragomans Verwaltungs GmbH (adresa uvedená výše)

Impressum Česká republika:

Bohemian Dragomans s.r.o.
Tunelářů 327
15600 Prague, Czech Republic

Telefon: +420 382210151
Fax:         +420 382210151

Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27 a Zákona o dani z obratu: CZ28125461
Osoba odpovědná za obsah dle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o rozhlasu a televizi: Martina Korsawe-Seidl (adresa uvedená výše)

email: info@bohemian-dragomans.com
Internet: www. bohemian-dragomans.com

Záruční pokyny:
Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme záruku za obsah externích odkazů. Za obsah stránek odkazů jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.