Naše služby – přehled překladatelských služebNaše služby zahrnují oblast od klasických standardních překladů a zakázek na korekturu až po individuální a vašim přáním přizpůsobenou spolupráci. Kvalita, spolehlivost, diskrétnost a přesnost jsou vlastnosti, které charakterizují náš styl práce. Nasazujeme vysokou laťku: Naše služby splňují požadavky na maximální kvalitu, stanovené v aktuálně platné normě DIN EN 15038:2006, a stejně tak i v následné normě DIN EN ISO 17100 , která vstoupí v platnost v blízké budoucnosti.

 

 

Profesionální překlady 

Naše překlady zpracovávají kvalifikovaní spolupracovníci s dlouholetou profesní zkušeností, kteří překládají výhradně do své mateřštiny a jsou zárukou, že bude respektován styl vyjadřování, typický pro danou zemi.

Překládáme veškeré dokumenty z jakéhokoliv oboru* do všech světových jazyků.

Kromě běžných programů MS Office pracujeme samozřejmě také s nejmodernějšími CAT nástroji, zaručujícími terminologickou kontinuitu, jakož i obsahovou věrnost vašich textů.

„Obchodní korespondenci, knihy, prospekty, návody, popisy produktů, ohlášení patentů, doklady, osvědčení, webové stránky, prezentace, obchodní a právní dokumenty, znalecké posudky, výběrová řízení, lékařské studie/chorobopisy a mnohé další.

Koncept překladu

Pokud má být překlad zpracován zvláště rychle, ochotně vypracujeme koncept překladu. Ten slouží čistě k informačním účelům. Obdržíte pouze jednoduchý překlad, abyste ve svém jednání mohli rychle postupovat vpřed. Při této servisní službě vám nevznikají nadbytečné náklady na zajištění kvality, protože pracovní procesy jsou v tomto případě za účelem úspory času a nákladů redukovány na minimum.

Stručný výtah z překladu

Při překladu formou stručného výtahu obdržíte stručný přehled těch informací, které potřebujete. Projdeme nám předané dokumenty a přeložíme pouze části textu, obsahující vámi požadované informace. Stejně jako u konceptu překladu můžete i v tomto případě postupovat rychle vpřed a profitovat z úspory nákladů, protože nepotřebné textové pasáže není nutné překládat.

Tlumočení 

V souvislosti s celosvětovým obchodem přes otevřené hranice neustále probíhají setkání odborníků a vedoucích osobností hospodářství a politiky na mezinárodní úrovni. Cizojazyčná komunikace je při těchto schůzkách nezbytná. Naši zkušení tlumočníci vám budou spolehlivými průvodci při všech schůzkách a dovedou vás bezpečně do cíle.

Korektury (korektorát nebo lektorát) 

Pod pojmem korektorát se rozumí přepracování textů s ohledem na pravopisné, gramatické a syntaktické chyby, jakož i na styl. Lektorát se navíc zaměřuje na kontrolu obsahu. Korekturu vašich textů provedeme rychle a spolehlivě, abyste získali bezchybný dokument, který můžete bez obav použít.

Nadstandardní služby 

Expresní překlady (Rush Service)
24 hodinový servis
Soudní ověření

Lokalizace softwaru, layout a úprava PDF 

Nabídka našich služeb rovněž zahrnuje lokalizaci softwaru, jakož i vytváření, zpracování a sestavení layoutů. Profesionálním způsobem navrhujeme prospekty, návody, vouchery a brožury ve formátu PDF nebo v jiných formátech.

DTP, grafické návrhy a návrhy internetových stránek, tiskové předlohy, tisk 

Chtěli byste svoji internetovou prezentaci upravit do modernější podoby nebo vytvořit webovou stránku v různých jazycích? Pak jste právě u nás naprosto správně. Zprostředkujeme vám experty v tomto oboru. Kromě toho vám budeme nápomocni při vytváření layoutů, grafiky a tiskových předloh. Úzce spolupracujeme s odbornými DTP studii a tiskárnami, takže můžete využít cenově výhodný a časově úsporný komplexní servis na jednom místě.

Individuální servis 

Naše pestré portfolio služeb rovněž obsahuje servis, individuálně přizpůsobený vašim přáním, potřebám a požadavkům, který vás podpoří při vašich mezinárodních aktivitách. Naplánujeme, poradíme, zorganizujeme a postaráme se o vás v oblasti vašich aktivit v zahraničí. Sdělte nám, co pro vás můžeme udělat!

Řešení back office

Naše široká nabídka specializovaných služeb zahrnuje rovněž různá řešení back office, jako vedení telefonátů, organizování konferencí a vyřizování celních záležitostí. Pokud máte nějaké zvláštní přání, které není uvedeno ve výčtu našich služeb, oslovte nás prosím a sdělte nám svůj požadavek. Vždy se těšíme na nové úkoly!

Nouzová linka 

Nenecháme vás ve štychu. Pokud se ocitnete v nepříjemné situaci a budete neprodleně potřebovat pomoc tlumočníka/překladatele, pak nám zavolejte! Naše nouzová linka je vám k dispozici non stop.

Formátování

Obdržíte překlady ve formátu 1:1 k originální předloze, a to i u naskenovaných dokumentů nebo dokumentů PDF. Naše kapacity činí pro každý jazyk asi 3000 slov denně, v případě potřeby a po předchozí domluvě samozřejmě i více.

Různé

Voiceover, podtitulky, transkripce audio- nebo videomateriálu, zprostředkování jazykových a konverzačních kurzů a další služby na vyžádání.

Postrádáte určitou službu? Kontaktujte nás! Jsme neustále otevřeni zakázkám a požadavkům všeho druhu v oblasti překladatelských služeb.

 

Právní překlady

K naším právním překladatelským službám náleží nejen samotný překlad soudních spisů nebo smluv právníky nebo zkušenými překladateli v oboru práva, ale zejména zachování formy nám svěřených dokumentů. U smluv, patentů a užitných vzorů striktně dbáme na dodržování zákonem stanovených obsahů a formulací. Dále se při vytváření textů této povahy řídíme podle různých kategorií našich zákazníků, a při stylizaci našich formulací dbáme na potřeby příslušné cílové skupiny, takže texty jsou v případě potřeby srozumitelné pro laiky nebo jsou formulovány odborným způsobem pro kvalifikované právníky.

Lékařské překlady

Naše lékařské překlady jsou z důvodu komplexní tématiky tohoto oboru vypracovávány vystudovanými lékaři, kteří jsou zárukou terminologické a obsahové správnosti dokumentace. Stylizace cílového textu se řídí povahou cílové skupiny: Zpracujeme formulaci nálezů, lékařských zpráv a operačních zpráv podle potřeby buď způsobem, srozumitelným pro veřejnost, nebo také formou, vhodnou pro lékaře a kvalifikovaný lékařský personál. Kromě chorobopisů také spolehlivě překládáme klinické studie, texty z farmaceutické oblasti (např. internetové stránky a výukové programy farmaceutických společností), jakož i lékařské aplikace pro mobilní telefony, počítače nebo tablety.

Technické překlady

Technické překlady představují základní obchodní činnosti firmy Bohemian Dragomans. Naši projektoví manažeři vytváří pro každou zakázku kvalifikovaný tým z inženýrů resp. kvalifikovaných překladatelů – rodilých mluvčích, kteří při jejím zpracování uplatní své technické a jazykové znalosti. Vypracují společně perfektně zkoordinovaný překlad, splňující vaše individuální požadavky. Naše interní postupy zajištění kvality stanovují používání principu kmenových překladatelů. To znamená, že překladatelský tým zůstává při následných zakázkách stejný. Tento tým již zná požadavky na projekt, odbornou terminologii, zůstane tak zachován shodný styl. Protože naše týmy vždy překládají do svého mateřského jazyku, je zaručen idiomatický způsob vyjadřování. Terminologická kontinuita a obsahová věrnost, které představují nezbytná kritéria překladu, jsou zaručeny díky používání CAT nástroje. Zkratka „CAT“ znamená „Computer Aided Translation“, tedy „počítačem podporovaný překlad“. To neznamená, že je překlad proveden zcela automaticky počítačem, ale že jsou zaznamenávány soubory dat, a v případě potřeby reprodukovány, aby byla zaručena konstantní kvalita. Využíváme převážně software SDL Trados, aktuální CAT nástroj s vedoucím postavením na trhu (podrobný popis tohoto softwaru najdete níže v oblasti témat, pod pojmem SDL Trados). Hlavními funkcemi CAT nástrojů jsou:

Funkce Popis Výhoda
Translation Memory (TM) Centrální databáze, do které jsou ukládány již přeložené oddíly textu/texty Dříve vypracované překlady jsou automaticky reprodukovány a opakovaně použity; opakování jsou vkládána automaticky
Termbanky (terminologický seznam) Je možné předem stanovit požadovanou terminologii
a připojit ji přímo k překladu; na přání můžeme tyto termbanky vypracovat společně s vámi
Jejich pomocí je zaručena terminologická kontinuita
a obsahová věrnost
Glosáře Je možné zapracovat odborné termíny společně s popisy, což umožňuje rozlišování a cílené používání termínů, odpovídajícím požadované odborné oblasti Je zajištěna srozumitelnost komplexních tématických oblastí a správné používání odborných výrazů

Konkrétní výhody pro vás

CAT nástroje vám, jako zákazníkovi, poskytují řadu výhod, které jsou vysvětleny níže.

Zapojením stávajících terminologických databází a/nebo glosářů zůstanou odborné pojmy a popisy shodné. Pokud nemáte možnost, poskytnout k dispozici referenční materiál, provedeme za vás po dohodě založení terminologických databází a glosářů. U již vytvořených dokumentů zajistíme odstranění případných chyb, jakož i aktualizaci vašich souborů.

Další důležitou výhodou je zkrácení doby dodání. Můžeme využít existující soubory dat z překladatelských pamětí Translation Memory. Opakující se texty není nutné překládat znovu, protože jsou automaticky reprodukovány CAT nástrojem. Tím je zajištěna také obsahová věrnost a terminologická kontinuita i po mnoha letech. Pokud se rozhodnete, zadávat nám zakázky pravidelně po delší dobu, můžete se spolehnout na sehraný tým a kontinuální překlady. Není nutné znovu rozbíhat různé procesy, také není nutné přizpůsobovat rozdílné styly překladů. V tom spočívá výhoda úspory času a nákladů v dlouhodobém horizontu.

U technických překladů představuje používání CAT nástroje standard, pokud ne dokonce povinnost. Při každé poptávce je provedena podrobná analýza opakujících se částí textu, kterou vám na přání předložíme. Uvidíte zcela přesně, jak velký objem textu musí být znovu přeložen a kde jsou možnosti úspory, protože v cenové kalkulaci jsou zohledněna opakování, text, vkládaný z již stávajících souborů dat a automaticky přeložené části textu. Platíte pouze to, co bylo skutečně přeloženo.

CAT nástroje/SDL Trados

Na trhu jsou dostupné různé CAT nástroje, jako například Wordfast, MemoQ, Across a SDL Trados, který je aktuálně vedoucím produktem na trhu, a který také standardně požíváme.

Software SDL Trados přináší v překladatelském procesu enormní časovou úsporu a úsporu nákladů, které se v závislosti na druhu textu mohou pohybovat mezi 30 a 60 %. Toho se dosahuje díky překladatelské poměti, takzvané Translation Memory. Pomocí této paměti jsou ukládány všechny vaše překlady do centrální databáze, a z tohoto souboru dat pamětí opět využívány při procesu překladu. Tímto způsobem jsou již existující texty automaticky vkládány a opakovaně používány pro cílový jazyk.

Používání softwaru SDL Trados současně zajišťuje kvalitu cílového jazyku. Schválené texty jsou spolehlivě opakovaně používány, připojení terminologie kromě toho zajišťuje jednotnost odborného jazyku.

Výhody pro Vás:

– Úspora času a nákladů mezi 30 a 60 % díky automatickému opakovanému používání stávajících vícejazyčných textů
– Zaručená kvalita překladů díky ukládání schválených obsahů do paměti ve všech jazycích
– Procesní bezpečnost díky možnosti sledování všech jednotlivých kroků a autorů
– Standardní převzetí dat pomocí rozhraní ke všem běžným textovým systémům od Office přes DTP až po CMS a XML
– Aktivní řízení znalostí díky centrálnímu ukládání dat i u tak extrémně složitých projektů, jako jsou překlady
– Přesná funkce stanovení rozpočtu díky přesné analýze slov v textu před zahájením projektu

 

Tlumočení

V souvislosti s celosvětovým obchodem přes otevřené hranice neustále probíhají setkání odborníků a vedoucích osobností hospodářství a politiky na mezinárodní úrovni. Cizojazyčná komunikace je při těchto schůzkách nezbytná. Naši zkušení tlumočníci vám budou spolehlivými průvodci při všech schůzkách a dovedou vás bezpečně do cíle.

Literární překlady

Oblast literárních překladů zahrnuje knihy, novinové články a odbornou literaturu. Šíře záběru naší nabídky sahá od nápaditých formulací prózy a poezie až po kompletní překlad odborných knih ze všech oborů.

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady vypracovávají soudem pověření resp. jmenovaní překladatelé. Klademe důraz na výběr takového překladatele, který je schopen splnit požadavky, které vyžaduje vaše zakázka. Pokud například musí mít překladatel sídlo v zemi, ve které má být překládaný dokument předložen, postaráme se samozřejmě o vyhledání odpovídajícího spolupracovníka, takže je zaručena legislativní správnost překladu. Na přání také zařídíme apostily. K této nabídce služeb patří samozřejmě také spolupráce s konzuláty, velvyslanectvími a notáři.

Lokalizace internetových stránek

Pojem „lokalizace“ označuje přizpůsobení obsahů a procesů, jakož i softwaru, pro určitou oblast odbytu nebo využití, za zohlednění jazykových a kulturních zvyklostí. Samozřejmě disponujeme i pro tuto oblast kvalifikovanými spolupracovníky, velmi dobře seznámenými s prostředím cizích zemí a kultur.

Korektury a Lektorát

Pod pojmem korektury se rozumí kontrola a oprava gramatiky, syntaxe a pravopisu. Lektorát se navíc zaměřuje na kontrolu obsahu. Pokud si přejete jazykové a obsahové přepracování textu, jste právě u nás správně. Kvalifikovaní korektoři, jakož i lektoři, zajistí bezchybnost resp. obsahovou správnost vašich dokumentů, abyste si byli jistí jejich správností. Pokud máte text, který vám z hlediska jazykové stylizace nevyhovuje, provedou naši korektoři/lektoři jeho stylistické přepracování do podoby odborného způsobu vyjadřování, typického pro danou zemi.

Marketing a Reklama

Postaráme se o odborný překlad brožur, reklamních textů a produktových katalogů s odpovídajícím přizpůsobením způsobu vyjadřování cílové země, jakož i cílové skupiny. Naši jazykově obratní specializovaní překladatelé zajistí, aby byly vaše produkty díky cílené úpravě reklamních textů dobře prezentovány a dobře prodejné.

Hospodářství a Finance

Tato oblast služeb zahrnuje především překlady bilancí, uzávěrek koncernů a obchodních zpráv. Stejně jako u technických překladů se i zde většinou používají CAT nástroje, které zajišťují konzistentní terminologii. Překlady z této oblasti jsou – jako obvykle – prováděny kvalifikovanými překladateli, kteří jsou s tímto komplexním oborem seznámeni.

Řešení DTP

V případě potřeby zorganizujeme layouty a fotogalerie, jakož i tisk brožur, voucherů, katalogů a mnoho dalšího, v libovolném formátu. Díky softwaru SDL Trados jsme schopni zpracovat 35 různých typů souborů jako MS Office, Framemaker, InDesign, jakož i další formáty, a zaslat vám v těchto formátech hotové dokumenty. Rovněž naskenované dokumenty ve formátech bez možnosti editace (PDF, BMP, Jpeg …) zpracujeme podle požadavku tak, že své texty obdržíte zpět v poměru 1:1, zformátované jako soubory MS Office.