Bohemian Dragomans

Mluvíme všemi jazyky světa, mluvte s námi. Němčina, angličtina, čeština a ruština patří k našim hlavním jazykům.