DIN EN ISO 17100 nahrazuje DIN EN 15038

Aktuálně platná evropská norma DIN EN 15038 bude nahrazena novou mezinárodní normou DIN EN ISO 17100 „Překladatelské služby – požadavky na překladatelské služby“. Se zveřejněním nové normy ovšem již nelze počítat v tomto roce.

Během celého průběhu překladu zajišťuje firma Bohemian Dragomans díky jasně definovaným procesům poskytnutí kvalitních překladatelských služeb. Požadavky na řízení kvality jsou definovány v normě DIN EN 15038, jakož i v normě DIN EN ISO 9001. Překladatelské služby provádíme v souladu s normou DIN EN 15038, proto jsme registrováni u DIN CERTCO (reg. č. 7U234). Kromě toho jsou naše služby kontrolovány našimi interními kontrolními programy, aby splňovaly nejvyšší požadavky na kvalitu.