Adaptace

Přizpůsobení existujícího textu vzhledem k určitým cílovým skupinám, speciálním druhům textů, regionálním jazykovým zvláštnostem typických pro danou zemi.