Exotenliste

Seznam spolkového svazu tlumočníků a překladatelů (XXX) s kontaktními údaji více jak 100 jazykových expertů pro v Německu málo rozšířených jazyků, jako např. afrikánština, běloruština, berberština, kambodžština nebo XXX