Hospodářství a Finance

Tato oblast služeb zahrnuje především překlady bilancí, uzávěrek koncernů a obchodních zpráv. Stejně jako u technických překladů se i zde většinou používají CAT nástroje, které zajišťují konzistentní terminologii. Překlady z této oblasti jsou – jako obvykle – prováděny kvalifikovanými překladateli, kteří jsou s tímto komplexním oborem seznámeni.