Literární překlady

Oblast literárních překladů zahrnuje knihy, novinové články a odbornou literaturu. Šíře záběru naší nabídky sahá od nápaditých formulací prózy a poezie až po kompletní překlad odborných knih ze všech oborů.