Lokalizace internetových stránek

Pojem „lokalizace“ označuje přizpůsobení obsahů a procesů, jakož i softwaru, pro určitou oblast odbytu nebo využití, za zohlednění jazykových a kulturních zvyklostí. Samozřejmě disponujeme i pro tuto oblast kvalifikovanými spolupracovníky, velmi dobře seznámenými s prostředím cizích zemí a kultur.