Technické překlady

Technické překlady představují základní obchodní činnosti firmy Bohemian Dragomans. Naši projektoví manažeři vytváří pro každou zakázku kvalifikovaný tým z inženýrů resp. kvalifikovaných překladatelů – rodilých mluvčích, kteří při jejím zpracování uplatní své technické a jazykové znalosti. Vypracují společně perfektně zkoordinovaný překlad, splňující vaše individuální požadavky. Naše interní postupy zajištění kvality stanovují používání principu kmenových překladatelů. To znamená, že překladatelský tým zůstává při následných zakázkách stejný. Tento tým již zná požadavky na projekt, odbornou terminologii, zůstane tak zachován shodný styl. Protože naše týmy vždy překládají do svého mateřského jazyku, je zaručen idiomatický způsob vyjadřování. Terminologická kontinuita a obsahová věrnost, které představují nezbytná kritéria překladu, jsou zaručeny díky používání CAT nástroje. Zkratka „CAT“ znamená „Computer Aided Translation“, tedy „počítačem podporovaný překlad“. To neznamená, že je překlad proveden zcela automaticky počítačem, ale že jsou zaznamenávány soubory dat, a v případě potřeby reprodukovány, aby byla zaručena konstantní kvalita. Využíváme převážně software SDL Trados, aktuální CAT nástroj s vedoucím postavením na trhu (podrobný popis tohoto softwaru najdete níže v oblasti témat, pod pojmem SDL Trados). Hlavními funkcemi CAT nástrojů jsou:

Funkce Popis Výhoda
Translation Memory (TM) Centrální databáze, do které jsou ukládány již přeložené oddíly textu/texty Dříve vypracované překlady jsou automaticky reprodukovány a opakovaně použity; opakování jsou vkládána automaticky
Termbanky (terminologický seznam) Je možné předem stanovit požadovanou terminologii
a připojit ji přímo k překladu; na přání můžeme tyto termbanky vypracovat společně s vámi
Jejich pomocí je zaručena terminologická kontinuita
a obsahová věrnost
Glosáře Je možné zapracovat odborné termíny společně s popisy, což umožňuje rozlišování a cílené používání termínů, odpovídajícím požadované odborné oblasti Je zajištěna srozumitelnost komplexních tématických oblastí a správné používání odborných výrazů

Konkrétní výhody pro vás

CAT nástroje vám, jako zákazníkovi, poskytují řadu výhod, které jsou vysvětleny níže.

Zapojením stávajících terminologických databází a/nebo glosářů zůstanou odborné pojmy a popisy shodné. Pokud nemáte možnost, poskytnout k dispozici referenční materiál, provedeme za vás po dohodě založení terminologických databází a glosářů. U již vytvořených dokumentů zajistíme odstranění případných chyb, jakož i aktualizaci vašich souborů.

Další důležitou výhodou je zkrácení doby dodání. Můžeme využít existující soubory dat z překladatelských pamětí Translation Memory. Opakující se texty není nutné překládat znovu, protože jsou automaticky reprodukovány CAT nástrojem. Tím je zajištěna také obsahová věrnost a terminologická kontinuita i po mnoha letech. Pokud se rozhodnete, zadávat nám zakázky pravidelně po delší dobu, můžete se spolehnout na sehraný tým a kontinuální překlady. Není nutné znovu rozbíhat různé procesy, také není nutné přizpůsobovat rozdílné styly překladů. V tom spočívá výhoda úspory času a nákladů v dlouhodobém horizontu.

U technických překladů představuje používání CAT nástroje standard, pokud ne dokonce povinnost. Při každé poptávce je provedena podrobná analýza opakujících se částí textu, kterou vám na přání předložíme. Uvidíte zcela přesně, jak velký objem textu musí být znovu přeložen a kde jsou možnosti úspory, protože v cenové kalkulaci jsou zohledněna opakování, text, vkládaný z již stávajících souborů dat a automaticky přeložené části textu. Platíte pouze to, co bylo skutečně přeloženo.

CAT nástroje/SDL Trados

Na trhu jsou dostupné různé CAT nástroje, jako například Wordfast, MemoQ, Across a SDL Trados, který je aktuálně vedoucím produktem na trhu, a který také standardně požíváme.

Software SDL Trados přináší v překladatelském procesu enormní časovou úsporu a úsporu nákladů, které se v závislosti na druhu textu mohou pohybovat mezi 30 a 60 %. Toho se dosahuje díky překladatelské poměti, takzvané Translation Memory. Pomocí této paměti jsou ukládány všechny vaše překlady do centrální databáze, a z tohoto souboru dat pamětí opět využívány při procesu překladu. Tímto způsobem jsou již existující texty automaticky vkládány a opakovaně používány pro cílový jazyk.

Používání softwaru SDL Trados současně zajišťuje kvalitu cílového jazyku. Schválené texty jsou spolehlivě opakovaně používány, připojení terminologie kromě toho zajišťuje jednotnost odborného jazyku.

Výhody pro Vás:

– Úspora času a nákladů mezi 30 a 60 % díky automatickému opakovanému používání stávajících vícejazyčných textů
– Zaručená kvalita překladů díky ukládání schválených obsahů do paměti ve všech jazycích
– Procesní bezpečnost díky možnosti sledování všech jednotlivých kroků a autorů
– Standardní převzetí dat pomocí rozhraní ke všem běžným textovým systémům od Office přes DTP až po CMS a XML
– Aktivní řízení znalostí díky centrálnímu ukládání dat i u tak extrémně složitých projektů, jako jsou překlady
– Přesná funkce stanovení rozpočtu díky přesné analýze slov v textu před zahájením projektu