Právní překlady

K naším právním překladatelským službám náleží nejen samotný překlad soudních spisů nebo smluv právníky nebo zkušenými překladateli v oboru práva, ale zejména zachování formy nám svěřených dokumentů. U smluv, patentů a užitných vzorů striktně dbáme na dodržování zákonem stanovených obsahů a formulací. Dále se při vytváření textů této povahy řídíme podle různých kategorií našich zákazníků, a při stylizaci našich formulací dbáme na potřeby příslušné cílové skupiny, takže texty jsou v případě potřeby srozumitelné pro laiky nebo jsou formulovány odborným způsobem pro kvalifikované právníky.