Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady vypracovávají soudem pověření resp. jmenovaní překladatelé. Klademe důraz na výběr takového překladatele, který je schopen splnit požadavky, které vyžaduje vaše zakázka. Pokud například musí mít překladatel sídlo v zemi, ve které má být překládaný dokument předložen, postaráme se samozřejmě o vyhledání odpovídajícího spolupracovníka, takže je zaručena legislativní správnost překladu. Na přání také zařídíme apostily. K této nabídce služeb patří samozřejmě také spolupráce s konzuláty, velvyslanectvími a notáři.