Adaptace

Přizpůsobení existujícího textu vzhledem k určitým cílovým skupinám, speciálním druhům textů, regionálním jazykovým zvláštnostem typických pro danou zemi.

Exotenliste

Seznam spolkového svazu tlumočníků a překladatelů (XXX) s kontaktními údaji více jak 100 jazykových expertů pro v Německu málo rozšířených jazyků, jako např. afrikánština, běloruština, berberština, kambodžština nebo XXX

Znaménko přízvuku

Znaménka patřící k písmenům jako tečky, čárky, háčky nebo kroužky značí zvláštní výslovnost nebo přízvuk. Např. v polštině (Łódź), srbštině (Ignjić), češtině (Česká), slovenštině (vôl, stôl, kôň), rumunštině (România, în), maďarštině (hűtőszekrény), francouzštině (é, è, ê). Tato znaménka mají v různých jazycích rozdílné významy.