Korektury a Lektorát

Pod pojmem korektury se rozumí kontrola a oprava gramatiky, syntaxe a pravopisu. Lektorát se navíc zaměřuje na kontrolu obsahu. Pokud si přejete jazykové a obsahové přepracování textu, jste právě u nás správně. Kvalifikovaní korektoři, jakož i lektoři, zajistí bezchybnost resp. obsahovou správnost vašich dokumentů, abyste si byli jistí jejich správností. Pokud máte text, který vám z hlediska jazykové stylizace nevyhovuje, provedou naši korektoři/lektoři jeho stylistické přepracování do podoby odborného způsobu vyjadřování, typického pro danou zemi.